Питання та Відповіді Оцінювачам

Якщо СОД і оцінювач в одній особі чи потрібно його реєструвати як оцінювача СОДу?
Якщо оцінювач і СОД в одній особі, то спочатку зареєструєте СОД, а потім додаєте оцінювача в особистому кабінеті.

Як створити звіт?
На нашому майданчику у відповідних розділах СОДам і Оцінювачам є детальні інструкції, щодо створення та відправлення звітів. Пропонуємо з ними ознайомитись.
При внесені інформації зі звіту в формі звіту про оцінку є кнопка «Електронний документ». Що вона означає?
Відповідно до Порядку ведення Єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду державного майна України №658 від 17.05.2018 Суб’єкти оціночної діяльності зобов’язані завантажувати до авторизованого електронного майданчика електронну форму звіту про оцінку майна (у форматі, що відображає підписи оцінювачів, які безпосередньо проводили оцінку, керівника суб’єкта оціночної діяльності). Враховуючи цю норму наказу №658 СОДи, після внесення інформації зі звіту, мають завантажувати електронну форму звіту про оцінку майна у форматі, що відображає підписи оцінювачів.
Що таке КОАТУУ?
КОАТУУ – це Державний класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України, який є складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації (ДСК ТЕСІ).
Звідки вносяться дані в КОАТУУ?
Джерелом інформації для оновлення КОАТУУ є рішення Верховної Ради України, опубліковані у “Відомостях Верховної Ради України”, а також оприлюднені дані про адміністративно-територіальні одиниці на порталі Верховної Ради України (рубрика “Ресурси”, довідник “Адміністративно-територіальний устрій”).
За ведення КОАТУУ відповідає Державна служба статистики України.
На АЕМ «ОЦІНКА.online» завантажено останню актуальну версію КОАТУУ, з якою Ви можете ознайомитися на сайті Укрстату.
Приклад пошуку населеного пункту в КОАТУУ
1) Такі адміністративно-територіальні одиниці (АТО), як район області, селищна рада та таке інше у КОАТУУ позначаються наступним чином:
НАЗВА АТО / НАЗВА АДМІНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРУ ТАКОЇ АТО
[наприклад: ОЛЕКСАНДРІВСЬКА/С.ОЛЕКСАНДРІВКА]

2) Назва адміністративного центру (населеного пункту) у КОАТУУ позначаються як:
НАЗВА АДМІНІСТРАТИВНОГО ЦЕНТРУ (НАЗВА АТО)
[наприклад: с. ОЛЕКСАНДРІВКА (ОЛЕКСАНДРІВСЬКА)]

ПРИМІТКА: Для пошуку «с. ОЛЕКСАНДРІВКА» у полі «Місто/Нас.пункт/Адміністративні райони нас.пункту*» введіть мінімум три перших літери населеного пункту «ОЛЕ…»

Кадастровий номер
Кадастровий номер земельної ділянки – це унікальний (що не повторюється на території нашої держави) номер, який присвоюється виключно одній ділянці землі, яка має одне цільове призначення.
Кадастровий номер складається з 19 цифр 0123456789:12:123:1234, які розділені між собою двокрапкою. Кодована цифрова послідовність позначає:
0123456789 – населений пункт;

12 – кадастрова зона;

123 – кадастровий квартал;

1234 – номер земельної ділянки.

Кадастровий номер підтверджує факт реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі (ДЗК) з інформацією про її власника, цільове призначення землі, межі.

Загальні вимоги до складання звіту про оцінку та підготовки висновку про вартість майна
Звіт про оцінку майна має бути складено згідно вимог пункту 56 Постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 «Про затвердження Національного стандарту N 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”.
Як відкоригувати дані в інформації зі звіту про оцінку?
Після проходження перевірки Модулем будь-яке коригування не можливе
Поле «дата створення звіту на АЕМ»
Дане поле автоматично заповнюється поточною датою без можливості редагування.
Поле «дата передачі звіту ФДМУ»
Дане поле автоматично визначає дату при отриманні Єдиною базою звіту з АЕМ після відправки з АЕМ