До уваги СОДів та Оцінювачів

До уваги СОДів та Оцінювачів, при внесенні інформації зі звітів про оцінку майна до Єдиної бази обов’язково дотримуйтесь вимог передбачених пунктом 4 розділу ІІ «Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку», затвердженого Наказом Фонду державного майна України 17.05.2018 №658.

Витяг з Порядку

4. Суб’єкти оціночної діяльності зобов’язані:

за результатом визначення оціночної вартості об’єкта оцінки складати звіт про оцінку майна та вносити до Єдиної бази інформацію з нього за формою, встановленою цим Порядком, через авторизований електронний майданчик;

зберігати звіт про оцінку, інформацію зі звіту про оцінку та інші документи щодо визначення оціночної вартості об’єкта оцінки в архіві суб’єкта оціночної діяльності у паперовій формі та на авторизованому електронному майданчику в електронній формі (у форматі, що відображає підписи оцінювачів, які безпосередньо проводили оцінку, керівника суб’єкта оціночної діяльності) протягом трьох років після дати оцінки. Звіти про оцінку та інші документи щодо визначення оціночної вартості об’єкта оцінки зберігаються в архіві суб’єкта оціночної діяльності та на авторизованому електронному майданчику з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних», про що має бути зазначено/погоджено в договорі про оцінку майна;

надсилати на відповідний запит Фонду копію звіту про оцінку, завірену в установленому законодавством порядку суб’єктом оціночної діяльності, який склав такий звіт, оформлену відповідно до вимог Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду, його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 жовтня 2011 року № 1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за № 1351/20089, та завірену в установленому законодавством порядку копію договору на проведення оцінки майна з метою встановлення дотримання вимог частини другої статті 11 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» під час проведення оцінки майна;

відображати у звіті про оцінку та інформації зі звіту про оцінку повну та достовірну інформацію;

забезпечувати повноту, правильність та достовірність інформації, що вноситься до Єдиної бази;

забезпечувати отримання електронного цифрового підпису керівником суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачами, які працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності;

завантажувати до авторизованого електронного майданчика електронну форму звіту про оцінку майна (у форматі, що відображає підписи оцінювачів, які безпосередньо проводили оцінку, керівника суб’єкта оціночної діяльності). У випадках, визначених пунктом 3 розділу V цього Порядку, авторизований електронний майданчик передає до Єдиної бази електронну форму звіту про оцінку майна;

припиняти внесення інформації до Єдиної бази через авторизований електронний майданчик після оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду рішення щодо відключення цього майданчика від Єдиної бази, а також забезпечити до моменту технічного відключення Фондом такого авторизованого електронного майданчика від Єдиної бази вчинення через цей майданчик дій, необхідних для завершення реєстрації звіту(ів) про оцінку, складеного(их) суб’єктом оціночної діяльності до прийняття Фондом рішення щодо відключення авторизованого електронного майданчика від Єдиної бази. Для подальшого внесення інформації зі звітів про оцінку до Єдиної бази суб’єкт оціночної діяльності обирає інший авторизований електронний майданчик серед тих, які підключені до Єдиної бази;

забезпечувати достовірність та ідентичність паперового примірника звіту про оцінку електронній формі звіту про оцінку (у форматі, що відображає підписи оцінювачів, які безпосередньо проводили оцінку, керівника суб’єкта оціночної діяльності), який зберігається на авторизованих електронних майданчиках та в архіві суб’єкта оціночної діяльності;

забезпечувати відповідність інформації зі звіту про оцінку, складеної у паперовій формі, інформації зі звіту про оцінку, внесеній суб’єктом оціночної діяльності до Єдиної бази.